Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

1. OPĆE ODREDBE

1.1. Tvrtka Bonanni d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni www.amazona-fitness.com. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.
1.2. U okviru Bonanni d.o.o. Internet stranice, Bonanni d.o.o. daje uslugu trgovinskog zastupanja u pravnom poslu prodaje robe između korisnika Internet usluge Bonanni d.o.o. i to Prodavatelja i Kupca, te, ukoliko je potrebno, organizira transport predmeta prodaje, te vrši naplatu usluga svojih fitness centara.
1.3. Bonanni d.o.o. Internet stranice mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje prema pravilima opisanima u ovom tekstu.

1.4. Kontakt podaci: Bonanni d.o.o., Drage Ivaniševića 3, Zagreb, HR-10090 Zagreb, OIB: 13778526466,  Telefon: 01 5800 110, Email: info@amazona-fitness.com

2. ODGOVORNOST Bonanni d.o.o. INTERNET STRANICE

2.1. Ove Opće uvjete poslovanja i korištenja kao i Izjavu o povjerljivosti Bonanni d.o.o. internet stranice korisnik prihvaća prilikom posebne registracije na Bonanni d.o.o. internet stranici elektronskim putem što je preduvjet sudjelovanja na Bonanni d.o.o. internet stranici. Tom prilikom svojevoljno ostavlja osobne podatke prema kojima će se Bonanni d.o.o. odnositi sukladno Izjavi o povjerljivosti koja je objavljena na Internet stranici www.amazona-fitness.com. Bonanni d.o.o. poziva korisnika da pročita ove Opće uvjete poslovanja Bonanni d.o.o. internet stranice te Izjavu o povjerljivosti jer će se ta pravila primjenjivati za korištenje usluga Bonanni d.o.o.internet stranice i online trgovine kao i u slučaju eventualnog nesporazuma.
2.2. Korisnicima usluga koje pruža Bonanni d.o.o. internet stranica smatraju se registrirani korisnici i kupci koji su izvršili narudžbu putem online trgovine www.amazona-fitness.com
2.3. Korisnik izričito prihvaća da Bonanni d.o.o. ne može biti odgovoran za ponašanje korisnika usluga, kao i da rizik od moguće štete u cijelosti snose korisnici usluga, a u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske.
2.4. Bonanni d.o.o. nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost stranice www.amazona-fitness.com ili bilo koje njegove platforme, niti za djelomični ili totalni prekid rada ili pogrešnog rada.
2.5. www.amazona-fitness.com stranica može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom opsegu, kao rezultat redovnog održavanja sustava u slučaju nadogradnje sustava te zbog problema više sile.
2.6. Bonanni d.o.o. internet stranica zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojeg elementa, kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog odobrenja ili obavještenja, uz primjenu dobrih poslovnih običaja.
2.7. Bonanni d.o.o. nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektroničkih podataka. Na sva pitanja koja nisu regulirana posebnim uvjetima korištenja Bonanni d.o.o. internet stranice, primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja, te pozitivno zakonodavstvo Republike Hrvatske, kao i drugi relevantni međunarodni propisi.
2.8. Bonanni d.o.o. ne garantira za točnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Tekstovi, komentari, fotografije i drugi unosi koje korisnici ostavljaju u za to previđenim rubrikama, moraju biti točni i ispravni. Za točnost na taj način unošenih podataka, odgovaraju korisnici koji su ih unijeli. Točnost unosa podrazumijeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili osobnog iskustva korisnika. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unio podatke.
2.9. Bonanni d.o.o. Internet stranica prilikom svog funkcioniranja poštuje društvena pravila i zakone. Korisnik koji uoči problem, povredu, neprihvatljiv sadržaj i sl. dužan je izvijestiti Bonanni d.o.o. na e-mail adresu info@amazona-fitness.com
2.10. Bonanni d.o.o. internet stranica ne odgovara u slučaju da podaci, slike i drugi elementi Internet stranice povrijede ničija intelektualna ili autorska prava. Ako mislite da je neko vaše pravo povrijeđeno ili da je povrijeđeno pravo trećeg, obavijestite Bonanni d.o.o. na e-mail adresu info@amazona-fitness.com
2.11. Bonanni d.o.o. internet stranica zadržava pravo poništiti nepotvrđene korisničke račune, ili račune koji su neaktivni dulje vremena kao i ukloniti oglase koji su prema kriterijima Bonanni d.o.o. ili zakonskim kriterijima neprihvatljivi za objavu.
2.12. Odnosi na Bonanni d.o.o. internet stranici odvijaju se između Prodavatelja i Kupca (registrirani korisnici www.amazona-fitness.com Internet stranice Bonanni d.o.o. internet stranice i online trgovine koji popune elektronsku narudžbu, pošalje je prodavatelju te izvrši plaćanje izravnim bankovnim prijenosom ili kreditnom karticom) uz trgovinsko zastupanje Bonanni d.o.o. putem Bonanni d.o.o. internet stranice. Prodavatelj i Kupac mogu biti pravne i fizičke osobe. Izdavanje računa, odnosno sklapanje Ugovora o kupoprodaji robe obvezuje sukladno zakonu Prodavatelja te ne spada u obvezu trgovinskog zastupnika.
2.13. Ukoliko nastane odnos između Prodavatelja i Kupca koji je evidentiran na Bonanni d.o.o. Internet stranici, Bonanni d.o.o. s pozicije trgovinskog zastupnika ispunit će svoje obveze iz ugovora i ovih Općih uvjeta poslovanja.

3. OVLAŠTENJA Bonanni d.o.o. INTERNET STRANICE

3.1. Bonanni d.o.o. nije dužan provjeravati niti na bilo koji način kontrolirati ponašanje korisnika Bonanni d.o.o. internet stranice, ali može ako to procjeni potrebnim.
3.2. Zasnivanjem članstva, korisnici pristaju da se na njih, u skladu sa pravilima iz ovih Općih uvjeta poslovanja, primjene posljedice definirane u ovim Općim uvjetima poslovanja.
3.2.1. Bonanni d.o.o. internet stranica zadržava pravo da izbriše ponude tekst, slike, ili bilo koji drugi materijal sa Bonanni d.o.o. internet stranice u bilo kojem trenutku bez posebnog obrazloženja. Ovo se odnosi naročito, ali se ne ograničava, na ponude smještene u neodgovarajuću tržišnu kategoriju, ponude sa neuobičajeno niskim cijenama, ponude koje su očigledno neozbiljne, nepotpune ili se protive svrsi Bonanni d.o.o. internet stranice, na ponude kojima se vrši, ili se na bilo koji način povezane sa izvršenjem kaznenih djela ili slično.
3.2.2. Povodom brisanja, ni član, niti bilo koja treća osoba ne može ostvarivati bilo kakva prava ili postavljati zahtjeve prema Bonanni d.o.o. zbog navedenog brisanja.
3.2.3. Bonanni d.o.o. internet stranica također zadržava pravo da, bez prethodnog obavještavanja i bez obrazloženja preimenuje, podjeli, spoji, izbriše, ponovo uspostavi ili na bilo koji drugi način izmjeni ponuđenu kategoriju, kao i da se premjesti postojeću ponudu iz jedne u drugu relevantnu kategoriju.
3.2.4. Bonanni d.o.o. sadržava pravo da obriše takve ponude bez prethodnog obavještenja.

4. NARUČIVANJE

4.1. Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe.
4.2. Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu
4.3. Sve cijene izražene su u hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn) s PDV-om. Kupac dodatno ima mogućnost prikaza cijena u američkim dolarima i eurima.
4.4. Roba se naručuje elektronskim putem, pritiskom na određeni proizvod te spremanjem istog u košaricu.
4.5. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere te potvrdi način plaćanja.

5. PLAĆANJE

5.1. Naručeni proizvod ili usluge plaćaju se online jednom od kreditnih kartica: Mastercard, Maestro ili Visa.

6. ISPORUKA

6.1. Na Bonanni d.o.o. internet stranici dostavu od Prodavatelja do Kupca vrši dostavna služba koju je odabrao Bonanni d.o.o. na cijelom teritoriju Hrvatske I Europe.
6.2. U trenutku kad je kupac finalizirao narudžbu na Bonanni d.o.o. internet stranici prima obavijest i račun putem e-maila.
6.3. Proizvodi moraju biti adekvatno pakirani za prijevoz robe.
6.4. Pod adekvatnim pakiranjem pošiljke podrazumijeva se stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajuću ambalažu (omot, kutijU i sl.) zbog sprječavanja oštećenja ili umanjenja njenog sadržaja ili sadržaja drugih pošiljaka za vrijeme prijevoza.
6.5. Pakiranje mora odgovarati sadržaju i obliku pošiljke, veličini, masi i vrijednosti pošiljke te uvjetima i duljini relacije na koju se prenosi.

6.6. Prilikom preuzimanja kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke te u slučaju oštećenja odmah reklamirati proizvod dostavljaču (zaposleniku tvrtke koja vrši dostavu). Prodavatelj se odriče svake odgovornosti u vezi oštećenja koja mogu nastati prilikom dostave.
6.7. Ako kupac ne primi robu, ili obavijest o isporuci, nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, kupac ima pravo o tome obavijestiti prodavatelja kako bi se poduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka.
6.8. Ako kupac odbije primiti robu koju je naručio od prodavatelja, prodavatelj ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih troškova koji su vezani za isporuku.
6.9. Prodavatelj se obvezuje poslati pošiljku kupcu onoga trenutka kada zaprimi potvrdu kojom se odobrava online transakcija. Nakon zaprimanja te potvrde prodavatelj se obvezuje poslati pošiljku u roku od 5 (pet) radnih dana.
6.10. Nakon što tvrtka koja vrši dostavu zaprimi pošiljku od strane prodavatelja, prodavatelj više nije odgovoran za daljnji tok isporuke i eventualna kašnjenja te probleme koji mogu nastati u vezi daljnje manipulacije i isporuke robe.
6.11. Ako kupac umjesto proizvoda koji se dostavlja izabere proizvod za download, membership (članarinu) ili paket Tokena, prodavatelj se obvezuje poslati obavijest u obliku elektronske pošte kupcu te poduzeti radnje kako bi kupac mogao pristupiti kupljenom proizvodu/usluzi što prije, a najkasnije 24 sata nakon kupnje.

7. REKLAMACIJE

7.1. Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14.), kupac ima pravo na prigovor potrošača ili reklamaciju za proizvode kupljene putem online trgovine www.amazona-fitness.com u zakonskom roku Obrazac za prigovor/reklamaciju potrošača dostupan je OVDJE.
7.2. Prigovor ili reklamacija se može ostvariti popunjavanjem Obrasca dostupnog na poveznici gore ili slanjem istog poštom na adresu Bonanni d.o.o., Drage Ivaniševića 3, Zagreb ili putem elektroničke pošte slanjem e-maila s popunjenim obrascem na info@amazona-fitness.com.. Također, pravo na prigovor/reklamaciju može biti ostvareno i slanjem bilo kojeg drugog dokumenta u kojem se opisuje prigovor potrošača na adresu ili e-mail naveden u ovoj točki.
7.3. Reklamacija će se smatrati valjanom ako se pregledom proizvoda i, ukoliko je potrebno, dodatnim vještačenjem, utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača.
7.4. Bonanni d.o.o. se obvezuje u roku od 15 dana pisanim putem odgovoriti na prigovor, odnosno reklamaciju kupca.
7.5. Ukoliko se ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko se prigovor potrošača odbije, kupac koji je uputio prigovor snosit će trošak ponovne dostave kupljenog proizvoda na kućnu adresu kupca.
7.6. Ukoliko se ustanovi da je reklamacija pravovaljana, Bonanni d.o.o. se kupcu obavezuje zamijeniti proizvod za istovjetni bez nedostataka ili vratiti cjelokupan iznos za koji je proizvod kupljen.

7.7. Ako kupac odabere proizvod za download, membership (članarinu) ili paket Tokena te kupac ne bude u mogućnosti obaviti download ili pristupiti proizvodu/usluzi preko korisničkog računa zbog tehničkih problema uzrokovanih na serveru prodavatelja prodavatelj se obvezuje poslati elektronsku poštu sa novom mogućnosti za download, odnosno omogućiti pristup proizvodu/usluzi čim to bude moguće za što kupac ne snosi nikakve troškove, a ukoliko to ne bude zbog tehničkih problema moguće dulje vrijeme, prodavatelj se obvezuje isporučiti kupljeni proizvod/uslugu bez korištenja internet stranice kao platforme za preuzimanje proizvoda, a kupac nema pravo tražiti povrat novca u navedenoj situaciji.

8. POVRAT SREDSTAVA

8.1. Nakon preuzimanja robe kupac može u roku od 14 dana vratiti preuzetu robu prodavatelju pod slijedećim uvjetima:
8.1.1. Ako vraća nenošen, odnosno nekorišten proizvod u originalnoj ambalaži i s pričvršćenim originalnim etiketama, prodavatelj će mu vratiti čitavu uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod.
8.1.2. Proizvod koji je oštećen ili korišten nakon preuzimanja od strane kupca prodavatelj nema obvezu preuzeti u povratu, te nema obvezu povrata uplaćene kupoprodajne cijene.
8.1.3. Proizvod koji nema svu pripadajuću dokumentaciju koja je bila na proizvodu nakon preuzimanja od strane kupca, prodavatelj nema obvezu preuzeti u povratu, te nema obvezu povrata uplaćene kupoprodajne cijene.
8.2. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena, u roku od 14 dana od odobrenja povrata sredstava.
8.3. Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su niže naznačeni. a može biti dostavljena kao pismo poslano poštom ili elektronička pošta.
8.4. Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma isporuke, tj. datuma preuzimanja pošiljke.

8.5. Zahtjev za povrat sredstava za usluge koje Bonanni d.o.o. prodaje na internet stranici, a nudi u svojim fitness centrima moguć je ukoliko Kupac nije zadovoljan uslugom nakon prvog posjeta fitness centru ili ukoliko nije uopće koristio usluge, a uplatu je izvršio unazad 14 dana

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14.) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u našim poslovnim prostorijama pri čemu ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora.

Prigovor također možete poslati:

a. putem pošte, na adresu: Bonanni d.o.o., Drage Ivaniševića 3, Zagreb

b. putem elektroničke pošte, na e-mail adresu: info@amazona-fitness.com

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.
Prigovor mora sadržavati ime i prezime podnositelja prigovora, adresu za dostavu odgovora i datum podnošenja prigovora.